Kirke- og kulturmedarbejder

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Slagslunde og Ganløse Kirker, Slagslunde-Ganløse Pastorat er ledig pr. 1. januar 2024 eller hurtigst mulig derefter.

Stillingen er på 10 timer pr. uge.

Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver:

 • Planlægning og gennemførelse af minikonfirmandundervsining, 3 hold pr. skoleår
 • I samarbejde med præsterne planlægge, koordinere og gennemføre undervisning af konfirmander
 • I samarbejde med præster, kirkebetjening og FDF planlægge og gennemføre et antal børnegudstjenester pr. år
 • Kommunikationsopgaver som vedligehold af hjemmeside og facebook, skrive nyhedsbreve, plakater og annoncer
 • Kirketjeneste som medhjælper og/eller vikar for kirketjeneren ved dennes fravær
 • Frivilligkoordinering
 • Kontakt til institutioner
 • Diakonalt arbejde
 • Sammen med aktivitetsudvalget planlægge og arrangere koncerter og kulturelle arrangementer, herunder fotografering til facebook og hjemmeside

Slagslunde-Ganløse Pastorat har ca. 5.000 indbyggere, og vi er et team med 9 ansatte og 2 præster i sognet.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med højt til loftet og stor frihed til selv at disponere sit arbejde
 • Gode samarbejdsforhold og gode rammer til at udføre arbejdet i
 • Mulighed for fortsat kompetenceudvikling
 • En smuk arbejdsplads

Vi forventer, at du:

 • Er fagligt dygtig
 • Er interesseret i at arbejde med både børn, unge, voksne og ældre
 • Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
 • Er kreativ og udadvendt
 • Er fleksibel

Ansættelse sker ved Slagslunde-Ganløse Pastorats Menighedsråd beliggende Østergade 1, Ganløse, 3660 Stenløse.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.  

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 402.618,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 319.056,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.384,87 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 319.056,00 kr. – 455.794,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 334.249,00 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.384,87 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 927,36 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er angivet for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 319.056,00 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og  Kirkekultur.nu.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Ellen Moritz Kristiansen på telefonnummer 4046 5848/mail: ekr@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til på mail til 7412fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. december kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 21. december om formiddagen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Egedal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Ganløse Kirke, Østergade, 3660 Stenløse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5947915

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet