Løsningsorienteret og engageret ergoterapeut til barselsvikariat i neurologisk team i Sundhed og Træning i Egedal Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ønsker og evner du at arbejde med borgere med neurologiske lidelser og høj kompleksitet, og tænker du, at den tværfaglige og helhedsorienterede indsats er vejen frem, så er det denne vej du kan kigge. Her er der nemlig mulighed for at blive en del af et sundt, energisk og kompetent arbejdsfællesskab.
 
Vi søger en ergoterapeut til et barselsvikariat, der har lyst til at være en del af et super godt og ambitiøst hold, og som samtidig vil være med til at skabe de bedste muligheder for rehabilitering af mennesker – primært med neurologiske lidelser.
 
Vi kigger efter en kollega, der gerne vil være en del af et fagligt stærkt hold –i et miljø præget af engagement, udvikling, forandring og et godt arbejdsmiljø, hvor vi ønsker at gøre det bedste for borgerne og det bedste for hinanden.
 
Her kan du se, hvem vi er, og hvad vi står for: Egedal sundhed og træning
 
Det neurologiske team, som består af ergoterapeuter og fysioterapeuter, varetager ambulant træning af borgere med erhvervet hjerneskade.

I stillingen kan der også indgå en tværfaglig opgave i forbindelse med udarbejdelse af funktionsevnebeskrivelse og dertil hørende rapport i forhold til borgere henvist fra Jobcentret. Til denne beskrivelse benytter ergoterapeuterne sig af AMPS. Udarbejdelsen af funktionsevnevurderingen foregår i tæt samarbejde med en fysioterapeut og benyttes primært i forløb i Jobcentret, hvor borgeren ikke fysisk eller psykisk er i stand til at komme i arbejdsprøvning. Alle ergoterapeuter tager del i opgaven omkring dysfagi. 

 
Fordelingen af ovenstående opgaver afhænger af kompetencer og interesser.
 
I Sundhed og Træning har vi i det daglige stor værdi af den tætte sparring ergoterapeuter og fysioterapeuter imellem og vægter generelt det tværfaglige samarbejde højt. Vi arbejder kontinuerligt på at optimere samarbejdet på tværs i organisationen og udnytter, at vi fysisk er placeret tæt på vores vigtige samarbejdspartnere, blandt andre vores kolleger, der arbejder med forebyggelse, ernæring og mental sundhed, døgnrehabiliteringsterapeuter, visitation, jobcenter, talepædagoger og rehabiliteringskonsulenter.
 
Vi søger en ergoterapeut;

 • der har et målrettet samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang, og som er bevidst om at få borgeren med som samarbejdspartner i forløbet.
 • der er fagligt velfunderet og er tværfagligt orienteret og kan lide at være en del af et fællesskab.
 • der kan lide at have en foranderlig hverdag og kan håndtere forskelligartede opgaver – selvstændigt og sammen med andre. 
 
Dine primære opgaver vil være:
 • Varetagelse af ambulante genoptræningsforløb, primært på det neurologiske område – undersøgelse, testning og vurdering – herunder udarbejdelse af dysfagivurderinger
 • Eventuelt varetagelse af funktionsevnevurderinger i samarbejde med Jobcentret – herunder rapportskrivninger
 • Udarbejdelse af relevant dokumentation ­på en effektiv måde
 • Sikring af, at kommunens tilbud til borgere i målgruppen er baseret på evidens og best practice på området
 • Deltagelse i tværfaglige samarbejdsfora på tværs af organisationen
 
Derfor skal du have følgende kompetencer:
 • Uddannet ergoterapeut – gerne med erfaring indenfor det neurologiske område og indenfor dysfagiområdet – og gerne være AMPS-kalibreret
 • Refleksion over egen praksis og samspillet med borgeren
 • Evne til at arbejde og koordinere ud fra gældende rammer og arbejdsgange
 • I stand til at arbejde og prioritere opgaver selvstændigt
 • God til at navigere og bevare overblikket i en kompleks og travl hverdag
 • Stærke kommunikative evner på skrift og i tale – med fokus på anerkendelse og ligeværdig dialog
 • Evne til udvikling af et helhedsorienteret og tværgående samarbejde til alle sider - og en prioritering af dette som bærende element i opgaveløsningen
 • Kørekort B og kører bil
 
Om os
Sundhed og Træning består af en bred vifte af fagligheder fordelt på ca. 45 medarbejdere, der på forskellig vis varetager opgaver indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og træning med stor diversitet for borgere i alle aldre – alle opgaver med et helhedsorienteret og rehabiliterende fokus. Vi gør os hver dag umage med målrettet at understøtte bedre livskvalitet, større mestringsevne og bedre funktionsniveau for og i samarbejde med borgerne. 
 

Vi er organiseret i teams og miniteams i forhold til fagområder ­– og sparrer og deler opgaver på tværs. Vi tilbyder træning på hold, individuelt, udendørs, virtuelt samt i hjemmet – afhængig af, hvad der er mest relevant.
 
Alle medarbejdere i Sundhed og Træning er selvtilrettelæggende, og I Egedal Kommune arbejder vi overordnet med at være en fleksibel arbejdsplads. Vi har i, Sundhed og Træning, modtaget prisen for kommunens fleksible arbejdsplads i 2022.

Sundhed og Træning er organiseret i Sundhed og Omsorg. Vi er en del af Egedal Sundhedscenter, der huser forskellige sundhedsfaglige teams og byder på lyse nyindrettede lokaler. Sundhedscentret ligger lige ved siden af Egedal S-togstation.

 
Du vil hos os blive en del af en sund og faglig kompetent enhed med trofaste og positive kolleger og et godt arbejdsmiljø. Høj faglighed, stor ansvarsfølelse, bæredygtighed i opgaveløsningen, læring og trivsel er vigtige nøgleord for os. Du får her et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på egen arbejdsdag. 
 
Vi er et stærkt hold ­– med godt humør, stor imødekommenhed og en uformel og betænksom tilgang til hinanden. Dette fællesskab vil vi gerne byde dig velkommen i og forventer, at du vil bidrage til.
 
Vi tilbyder dig
 • Et barselsvikariat på 30 timer ugentligt fra den 1. maj 2024 til og med den 31. januar 2025.
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Camilla Søltoft Bansleben, leder for Sundhed og Træning på telefon 7259 6724.

Ansættelse og ansættelsessamtaler 
Ansøgningsfristen er den 10. marts 2024.
Ansættelsessamtaler vil finde sted den 14. marts 2024.

Din ansøgning skal være vedlagt uddannelsesbevis for uddannelser.

Ved ansættelse i denne stilling forudsætter Egedal Kommune, at du er indstillet på at indhente og aflevere en straffeattest, hvis det bliver dig som får tilbudt stillingen. Ansættelsen vil være betinget af, at den indhentede straffeattest ikke giver anledning til bemærkninger.

Ønsker du mere information om Egedal Kommune kan du søge denne på kommunens hjemmeside www.egedalkommune.dk.

I Egedal Kommune er rygning i arbejdstiden ikke tilladt.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=a26965fb)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Egedal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Egedal Kommune - Forebyggelse og Sundhed, Bastbjergvej, 3660 Stenløse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001603

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet