Løsningsorienteret og engageret fysioterapeut til barselsvikariat i Sundhed og Træning i Egedal Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en engageret og ansvarsfuld fysioterapeut, som har lyst til at sætte sine faglige og personlige kompetencer i spil her hos os i Egedal Kommune – primært indenfor ryg- og cancerområdet samt geriatrien. 
 
Vi kigger efter en kollega, der gerne vil være en del af et fagligt stærkt hold  i et miljø præget af engagement, udvikling, forandring og et godt arbejdsmiljø, hvor vi ønsker at gøre det bedste for borgerne og det bedste for hinanden.
 
Her kan du se, hvem vi er, og hvad vi står for: Egedal sundhed og træning
 
Vi søger en fysioterapeut;

 • der er fagligt velfunderet indenfor det fysioterapeutiske felt.
 • der evner at have mange bolde i luften og formår at følge sine opgaver til dørs.
 • der har et målrettet samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang, og som er bevidst om at få borgeren som samarbejdspartner i forløbet.
 • der både kan arbejde selvstændigt og i team – og er tværfagligt orienteret.
 • der kan lide en varieret og omskiftelig hverdag og er fleksibel i forhold til opgavevaretagelse og arbejdstilrettelæggelse.
 • der bidrager aktivt til vores positive kultur og gode arbejdsmiljø.
 
Dine primære opgaver vil være:
 • Varetagelse af genoptræningsforløb – både individuelt og på hold – i Sundhedscentret, i naturen samt i og omkring borgerens hjem – alt efter behov
 • Varetagelse af afklarende samtaler, undersøgelse, vurdering og foretagelse af tests samt slutsamtaler
 • Udarbejdelse af effektiv og relevant dokumentation
 • Sikring af, at kommunens tilbud til borgere i målgruppen er baseret på evidens og best practice på området
 
Derfor skal du have følgende kompetencer:
 • Uddannet fysioterapeut – med relevant klinisk erfaring
 • Kan udvikle kreative løsninger på faglige problemstillinger og have konstruktive ideer til udvikling af de forskellige fagområder
 • Refleksion over egen praksis og samspillet med borgeren
 • Evne til at arbejde og koordinere ud fra gældende ydelsesbeskrivelser og arbejdsgange
 • I stand til at arbejde og prioritere opgaver selvstændigt
 • God til at navigere og bevare overblikket i en kompleks og travl hverdag
 • Stærke kommunikative evner på skrift og i tale
 • Evne til udvikling af et helhedsorienteret og tværgående samarbejde til alle sider - og en prioritering af dette som bærende element i opgaveløsningen
 • Kørekort B – og kører bil
 
Om os
Sundhed og Træning består af ca. 45 medarbejdere – heraf er den største del fysio- og ergoterapeuter, som arbejder med forebyggelse og genoptræning. Udover det rummer vi stress- og ernæringsområdet, forebyggende hjemmebesøg, rehabiliteringskonsulenter, indsats omkring mental sundhed, kommunens sundhedsordning samt bemander Sundhedscentrets reception.
 

Sundhed og Træning er organiseret i teams, der varetager hvert sit fagområde ­­– og sparrer og deler opgaver på tværs. Vi har stor værdi af og vægter det tværfaglige samarbejde højt. Vi gør os hver dag umage med at skabe den bedst mulige hverdag for borgerne ved målrettet at understøtte bedre livskvalitet, større mestringsevne og bedre funktionsniveau. Det gør vi gennem trænende, forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. 
 

Vi arbejder kontinuerligt på at optimere samarbejdet på tværs af organisationen og udnytter, at vi ligger dør om dør med vores tætte samarbejdspartnere – dels i Sundhedscentret – dels på Rådhuset. 
 

Vi tilbyder træning på hold og individuelt i Sundhedscentret og udendørs samt i hjemmet – afhængig af, hvad der er mest relevant. På ryg- og cancerområdet foregår træningen primært på hold. På cancerområdet er vi en del af det tværkommunale samarbejde "Vi samler kræfterne". Alle fysioterapeuter tager ligeledes del i opgaven omkring geriatri.
 
Du vil blive en del af en sund og faglig kompetent enhed med trofaste og mulighedssøgende kolleger og et godt arbejdsmiljø. Høj faglighed, stor ansvarsfølelse, bæredygtighed i opgaveløsningen, læring og trivsel er vigtige nøgleord for os. 
 
Du får her et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på egen arbejdsdag. Vi er et stærkt hold ­– med godt humør, stor imødekommenhed og en uformel og betænksom tilgang til hinanden. Dette fællesskab vil vi gerne byde dig velkommen i og forventer, at du vil bidrage til.
 
Alle medarbejdere i Sundhed og Træning er selvtilrettelæggende, og i Egedal Kommune arbejder vi overordnet med at være en fleksibel arbejdsplads. Vi har, i Sundhed og Træning, modtaget prisen for kommunens fleksible arbejdsplads i 2022.
 
Sundhed og Træning er organiseret i Sundhed og Omsorg. Vi er en del af Egedal Sundhedscenter, der huser forskellige sundhedsfaglige teams og byder på lyse nyindrettede lokaler. Sundhedscentret ligger lige ved siden af Egedal S-togstation.
 
Vi tilbyder dig 
 • Et barselsvikariat på 35 timer ugentligt i perioden 01. maj 2024 til og med 31. januar 2025.
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Vil du vide mere om stillingen
- er du velkommen til at kontakte Camilla Søltoft Bansleben, leder for Sundhed og Træning på telefon 7259 6724.
 
Ansættelse og ansættelsessamtaler 
Ansøgningsfrist er den 10. marts 2024.
Ansættelsessamtaler vil finde sted den 14. marts 2024.

 
Din ansøgning skal være vedlagt uddannelsesbevis for uddannelser og videreuddannelse samt autorisation.
 
Ved ansættelse i denne stilling forudsætter Egedal Kommune, at du er indstillet på at indhente og aflevere en straffeattest, hvis det bliver dig som får tilbudt stillingen. Ansættelsen vil være betinget af, at den indhentede straffeattest ikke giver anledning til bemærkninger.
 
I Egedal Kommune er rygning i arbejdstiden ikke tilladt.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=c1873907)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Egedal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Egedal Kommune - Forebyggelse og Sundhed, Bastbjergvej, 3660 Stenløse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001978

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet