Ønsker du et meningsgivende job, hvor du gør en forskel for børn og unge, så bliv forebyggelseskonsulent hos os

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Du kan reflektere over følgende spørgsmål for at komme lidt tættere på, om funktionen er noget for dig:

 • Hvordan vil du være opsøgende over for børn og unge i mistrivsel eller udsatte positioner?
 • Hvordan vil du håndtere forebyggende samtaleforløb? 
 • Hvordan vil du skabe tæt samarbejde med de skole- og/eller dagtilbudsledere, du skal samarbejde med?
 • Hvordan vil du blive et ’kendt ansigt’ på de skoler/dagtilbud, som du er ansvarlig for?

Funktionen er ny, derfor får du indflydelse på kapacitetsopbygning i funktionen sammen med din nyansatte kollega og du er indstillet på at opbygge netværk og arbejdsgange undervejs.

Synes du, det er spændende at støtte børn og unge på vej mod udvikling og bedre

trivsel, er du god til at samarbejde og er du eminent til at skabe relationer, så er du måske vores nye forebyggelseskonsulent.

Arbejdsopgaver

Som Forebyggelseskonsulent vil din primære opgave bestå i, at være opsøgende ude på skoler og dagtilbud og løse udfordringer omkring børn og unges trivsel. Du indgår naturligt i dagligdagen på skoler og dagtilbud. 
Du skal være indstillet på at danne netværk og forholde dig nysgerrigt til hverdagen, der udspiller sig her. 

Udfordringerne skal løses i samarbejde med forældrene samt skolerne/dagtilbuddet. Forældrene kan henvende sig, hvis de har brug for sparring, er bekymrede for deres barns trivsel, mærker barnet har ændret adfærd eller der er opstået en krise i familien. 

Børn og unge kan henvende sig direkte til forebyggelseskonsulenten, hvis de har brug for at tale med voksen. Forebyggelseskonsulenten kan vejlede og sparre med samarbejdspartnerne, deltage på netværksmøder, forældresamtaler og børnesamtaler sammen med andre fagligheder. Forebyggelseskonsulenten skal varetage råd-og vejledning og forebyggende forløb med forældre, børn og unge. Forebyggelseskonsulenten skal vejlede om underretninger og bekymringer til de relevante samarbejdspartnere. Du skal samarbejde tæt med skoleledere/dagtilbudsledere, familiesupport, myndighed samt PPR og derved sikre et koordineret samarbejde i konkrete sager. Forebyggelseskonsulenterne har ikke myndighed og kan ikke indstille/henvise til yderligere indsatser eller undersøgelser. 

Om dig

 • Du har viden samt erfaring med forebyggende arbejde, du formår at møde børn, unge, forældre og samarbejdspartnere med nysgerrighed og en løsningsfokuseret tilgang. 
 • Du forstår at holde opgaven i fokus. 
 • Du udviser stort engagement og selvstændighed i rollen som den ansvarlige for indsatserne og opgaverne over for børn og unge, samt kan arbejde med familien/netværket som fokusområde. Det er en vigtig egenskab at være opsøgende og selv finde opgaverne uden at opfinde dem.
 • Du har evnen til at bevare roen og overblikket i situationer, hvor børn og unge er i mistrivsel, både i forhold til børn, unge, deres familie/netværk 
 • Du udviser stor nysgerrighed og imødekommenhed over for dine kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Du bidrager konstruktivt med høj faglighed i det sociale arbejde og de tværfaglige indsatser.
 • Du har relevant uddannelse som socialrådgiver eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund. 

Du er en god kollega og sætter pris på en uformel omgangstone og er kendt for din ordentlighed og store professionalisme i arbejdet.
Din funktion er sammensat, da dit arbejde foregår på Egedal Kommunes ti skoler og fire dagtilbudsområder. 
Derfor skal du trives med at arbejde selvstændigt og være på farten i din hverdag. Stillingen er en af to nyoprettede stillinger som forebyggelseskonsulenter, der dækker skoler og dagtilbud i Egedal Kommune.

Om os
Vi er en del af Social og Handicap, der arbejder for og med børn, unge, familier og voksne i udsatte positioner. Centeret består af ca. 350 medarbejdere fordelt på både myndigheds -og udføreområdet.

Vi sætter borgeren i centrum, vi har fokus på høj trivsel for medarbejderne, solid faglighed, og sikker drift. Vi arbejder helhedsorienteret, samarbejder på tværs og vi er optaget af at gøre velfærden bedre. 

Organisatorisk forankres du i Familiehuset - team Familiesupporten, som tæller fem medarbejdere, der arbejder som Familiekonsulenter på det forebyggende område. Her arbejdes der med henvendelser fra forældre, forældrekurser, søskendegrupper og der løses forebyggende forløb på familieområdet via Serviceloven. Familiesupporten hører til Familiehuset, der løser opgaver for myndighedsafsnittet i Egedal Kommune og tilbyder familierettede indsatser til familier med børn og unge, i aldersgruppen 0-23 år. Familiehuset er selvtilrettelæggende, men opgaverne vil primært ligge i dagtimerne.

Vi kan tilbyde dig

 • En arbejdsplads med kompetente og engagerede kollegaer, der sætter børn og unge i centrum og har fokus på faglig stolthed. 
 • Vi er en alsidig og udviklingsorienteret arbejdsplads, med rum til nye tanker og kreative løsninger, hvor du kan være med til at sætte retning.
 •  Vi ønsker at være en arbejdsplads der er baseret på anerkendelse, tillid og plads til forskellighed for at skabe et stærkere fællesskab.
 • I hele Egedal Kommune arbejder vi med at skabe rammer for den fleksible arbejdsplads, altid med udgangspunkt i kerneopgaven, men samtidig med fleksibilitet til medarbejdernes unikke livssituation og familieforhold.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn forhandles individuelt efter gældende overenskomst og principper om Ny Løn.

Stillingen er 37 timer om ugen og til besættelse 1. oktober 2023.

Ved ansættelse skal der indhentes børneattest og straffeattest.

Egedal Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Det er en fordel at have kørekort, da du skal besøge skoler og dagtilbud i hele Egedal Kommune, men ikke et krav.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du sende en sms til leder af Familiehuset Stine Hur på tlf. 72 59 65 57 eller afdelingsleder på børneområdet i Social og Handicap Nadia Frederiksen 72 59 65 03, så ringer vi tilbage hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist

Kan du genkende dig selv i ovenstående, så send din ansøgning og uddannelsesbevis, så det er os i hænde seneste fredag den 16. juni kl. 12. Vi holder ansættelsessamtaler tirsdag den 20. juni 2023.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Egedal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Egedal Kommune, Tofteparken, 15, 3650 Ølstykke

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://egedalkommune.career.emply.com/ad/onsker-du-et-meningsgivende-job-hvor-du-gor-en-forskel-for-born-og-unge-sa-bliv/qr9dhm/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845613

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet