Pædagogisk leder med ambitioner for det gode børneliv til Børnehuset Firkløveren

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du på jagt efter en spændende ledelsesopgave, hvor der er behov for systematiske og relationelle evner?

Drømmer du om at dyrke relationel ledelse i et velfungerende børnehus og have et stærkt ledelsesteam i ryggen? Så er det måske dig, vi søger til at stå i spidsen for Firkøveren i Jyllinge.

 

Vi søger en pædagogisk leder, der kan tiltræde d. 1. september 2023.

 

Opgaven

Pædagogisk ledelse kalder på helt specifikke ledelseskompetencer. Du skal kunne se dig selv i rollen som motor for løbende udviklingsprocesser - og samtidig som et anker, der sikrer grundighed og stabilitet for medarbejdere og forældre. Med andre ord skal du mestre at motivere dine omgivelser med dine stærke relations- og samarbejdskompetencer samtidig med, at du sikrer den systematik og struktur, som et børnehus har behov for.

Stabilitet og trivsel er afgørende for at medarbejdere kan skabe et godt miljø for børnene. Derfor skal du kunne arbejde grundigt med at skabe gode rammer på arbejdspladsen. Dette betyder blandt andet at tage ansvar for at forebygge sygefravær, arbejdsulykker og mistrivsel, samt at sikre god skemalægning og gennemsigtighed om dine prioriteringer, så det opleves meningsfyldt for medarbejderne.

 

Ingen leder kan alt. God ledelse foregår derfor i samspil med andre. Ledelse af Firkløverens ressourcepersoner er derfor en vigtig opgave. Det faglige fyrtårn, den sprogansvarlige og vores overgangstovholder forventer derfor en leder, der kan uddelegere opgaver til fælles bedste og inddrage ressourcepersonerne i beslutninger.

Firkløverens arbejdsmiljørepræsentant har forventninger om et stærkt samarbejde med dig. Samt forventninger om at du går foran i et tæt samspil om arbejdspladsen, hvor I tillidsfyldt løbende kan drøfte, hvilke indsatser i kan sætte i gang for at værne om det gode arbejdsmiljø og udvikle alletiders arbejdsplads.

 

Mere om dig

Vi søger en leder med en stærk pædagogisk faglighed og erfaring med at arbejde i dagtilbud, enten som pædagog eller leder. Derudover har du en adfærd, der er anerkendende og medinddragende.

Du er synlig og tilgængelig og kender værdien af god ledelse. Du tager ansvar for relationer og ved, at tillid er afgørende for at mobilisere følgeskab. Derudover kan du navigere naturligt i rollen som autoritet og er handlekraftigt, når det kræves.

  • Du har personlig gennemslagskraft, og du kommunikerer let forståeligt både skriftligt og mundtligt
  • Du har en diplomuddannelse i ledelse eller har lyst til at tage den
  • Du arbejder struktureret og er god til at organisere arbejdet på alle niveauer
  • Du har mod og kompetencer til at iværksætte og følge op på relevante handlinger
  • Du er ambitiøs på børnenes miljø og har fokus på at udvikle et professionelt og godt arbejdsmiljø

 

Børnehuset Firkløveren

Firkløverens fysiske rammer er ud over det sædvanlige. Vi bor på en gammel skole og huset har derfor både sjæl og masser af plads. Både inde og ude er der i begge afdelinger god plads til leg og fordybelse. Vores store legeplads i børnehaven skal det kommende år forandres, så vi får et endnu bedre lege- og læringsmiljø udendørs til gavn og glæde for både store og små.

De 68 skønne børn i Firkløveren er fordelt på to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper.

Firkløverens medarbejdere ønsker sig en leder, der ligesom dem selv, brænder for at skabe trivsel og udvikling for alle børn. Personalegruppen er sammensat af kolleger med både kort og lang ancinnitet, samt faglærte og ufaglærte. Som leder skal du gå foran i arbejdet med at dyrke det gode samarbejde og interessere dig for at arbejdspladsen fyldes med gode relationer. Du skal gå foran i relationsarbejdet både når det er let og når det er svært. Samtidig ønsker medarbjederne sig en leder, der tør at uddelegere opgaver og medinddrage andre aktører i beslutninger. En leder, der ved, at vi er stærkest sammen - og at gensidig tillid og åbenhed skaber et godt arbejdsklima.

Firkløverens forældre ønsker sig en leder, der sætter en ære i god kommunikation. Der er en meget engageret forældregruppe, som støtter op om børnehuset og medarbejdernes initiativer og lederen har derfor en central opgave i forhold til at hjælpe forældrekontaktudvalget med at spille forældrene gode. God tydelig kommunikation både på aula og i hverdagen er et godt redskab til dette. 

Firkløverens børn ønsker sig en leder, der altid interesserer sig for børnenes perspektiver. En leder, der forstår at et legende miljø og gode stemninger er afgørende for børns trivsel - og som vender blikket mod børnenes færden og liv, når der laves forandringer, forbedringer og fornyelse i Firkløveren.

 

Om ledelse i Område Nord

I ledelsesteamet, der består af ialt seks pædagogiske ledere og områdeleder Stine Kart Skytte prioriterer vi kollegial sparring, udvikling og feedback højt. Det er værdifuldt for os at have en ledelsesstruktur, der indbyder til dialog og indflydelse. Samtidig har vi stort fokus på at sikre god balance og kvalitet både i medarbejderes og eget arbejdsmiljø.

Alle børnehuse er geografisk placeret i naturskønne Jyllinge, tæt på fjord og skov og med et lokalsamfund, der står sammen om at skabe gode muligheder for alle børn.

 

Roskilde Kommune

I Roskilde Kommune har vi flere tiltag, der kan være med til at give dig en god start som ny leder i kommunen. Vi tilbyder bl.a. tæt dialog med din områdeleder, en mentorordning, en introduktionsplan, der retter sig særligt til dig og obligatoriske kurser for nye ledere. Vi opfatter det med andre ord som en fælles opgave at klæde dig godt på til opgaven, uanset om du er ny eller erfaren leder.

Roskilde Kommune er ambitiøs, når det gælder kommunens børn. Vi vil gerne være kendt for at have dagtilbud af høj kvalitet, hvor børn trives, udvikler sig og lærer nyt hver dag. Vi har gennem en årrække arbejdet intensivt med at øge kvaliteten af vores dagtilbud, bl.a. gennem udvikling af nyt koncept for pædagogiske tilsyn og målrettet implementering af de styrkede pædagogiske læreplaner. Vi anvender viden om, hvad der virker og følger op på resultater gennem læringsdialoger i ledelsesstrengen.

I Roskilde Kommune arbejder vi med udgangspunkt i et fælles ledelsesgrundlag og en personalepolitik, hvor vi bl.a. vægter tillid, samspil og ordentlighed som grundlag for vores adfærd.

Du kan finde mere om Roskilde kommune her: www.roskilde.dk  og læse om vores Børne- og Ungepolitik her https://roskilde.dk/borger/familie-og-boern/boerne-og-ungepolitik.

 

Kontaktinformation og frister

Hvis du vil vide mere om stillingen eller besøge os, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Stine Kart Skytte på 24603431 eller pædagogisk leder Tina Emborg Sørensen på 21523926.

Ansøgningsfristen er den 18. juni
Ansøgningen sendes via søg-knappen i annoncen.

1. samtale holdes den 22. juni

2. samtale holdes den 29. juni

Går du videre til 2. samtale vil der mellem de to samtaler blive udarbejdet en DISC profil med en af vores HR konsulenter. Det er derfor vigtigt, at du mellem samtalerne kan afsætte tid et møde med konsulenten.

 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem BUPL og KL.  Mulighed for forhandling på baggrund af uddannelse og erfaring.

Der indhentes referencer samt straffeattest og børne- og straffeattest inden ansættelse.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=8399ae02)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Egedal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Roskilde Kommune - Børnehuset Firkløveren, Møllevej, 4040 Jyllinge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=8399ae02&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5846177

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet